„Телекомплект“ АД е българско дружество, основано през 1972 г. и е с предмет на дейност проектиране и изграждане на обществени, промишлени и жилищни сгради и прилежащата им инфраструктура, както и реконструкция, основни и текущи ремонти на сгради.

През годините дружеството успешно е завършило редица обекти в областта на високото строителство, в т.ч. административни и производствени сгради, за които е спечелило следните награди от конкурси:

Национален конкурс „Сграда на годината“ 2013 г.

Категория: Производствени и логистични сгради

Проект: Завод за твърди лекарствени форми, София

Инвеститор:„Софарма“ АД

Национален конкурс „Сграда на годината“ 2011 г.

Категория: Офис сгради

Проект: Софарма Бизнес Тауърс, София

Инвеститор: „Софарма имоти“ АДСИЦ

 

Национален конкурс „Сграда на годината“ 2011 г.

Категория: Зелени сгради

Проект: Софарма Бизнес Тауърс, София

Инвеститор: „Софарма имоти“ АДСИЦ

Национален конкурс „Сграда на годината“ 2011 г.

Категория: Специална награда за прилагане на енергоефективни решения

Проект: Софарма Бизнес Тауърс, София

Инвеститор: „Софарма имоти“ АДСИЦ

Национален конкурс „Сграда на годината“ 2008 г.

Категория: Производствени сгради

Проект: Склад за готови лекарствени средства

Инвеститор: „Софарма“ АД

Национален конкурс „Сграда на годината“ 2005 г.

Категория: Производствени сгради

Проект: Склад за готови лекарствени средства

Инвеститор: „Софарма“ АД

„Телекомплект“ АД притежава висококвалифицирани инженерно-технически кадри, собствена транспортна и строителна механизация. Стремежът за постигане на високо качество на предлагания от Дружеството продукт обхваща и дейностите по квалификация и преквалификация на личния състав, създаване на подходяща социална атмосфера и стриктно прилагане изискванията за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд.

Интегрираните системи за управление в „Телекомплект“ АД, осигуряват:

  • висока ефективност на строителството;
  • комплексни решения за функционалност на изгражданите сгради;
  • дълготрайност и качество на изпълнението;
  • достигане до реални параметри на енергийна ефективност;
  • естетичност;
  • запазване на инвестиционната стойност;

Завършени обекти на инвеститора